ОБЕЩАВАМЕ ВИ:

ОБЕЩАВАМЕ ВИ: ДА ВИ ОТЪРВЕМ ОТ ГЛУПОСТА И НЕВЕЖЕСТВОТО, ЗАБЛУДИТЕ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯТА!

ПОРАЖДА СЕ ЛОГИКА КОГАТО ИМА МИСЪЛ, ЗАЩОТО ТАМ КЪДЕТО ИМА МИСЪЛ ТРЯБВА СМИСЪЛ!

КЛИКАЙКИ ВЪРХУ РЕКЛАМИТЕ - ПОМАГАТЕ! С ПАРИТЕ ОТ ТЯХ ЩЕ ОРГАНИЗИРАМЕ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА КАРИКАТУРА

Страници

понеделник, 5 декември 2016 г.

Учебник по Дендрология

http://www.webfilehost.com/?mode=viewupload&id=6354330


Дендрология (от латински dendrum и старогръцки δένδρον - дърво) - част от ботаникатанаука за дървесните растения (дървета и храсти).
Възниква като самостоятелна учебна дисциплина и научна област главно във връзка с обучаването на специалистите по горско стопанство (лесовъди) и във връзка с горскостопанската наука.
Предмет на дендрологията са биологичните особености и екологичните изисквания на дървесните видове, главно във връзка с практическото им използване, но бидейки част от ботаниката, тя се занимава и с таксономията и с други фундаментални аспекти, свързани с дървесните видове. В редица случаи от нея се отделя една специфична дисциплина, наречена "Декоративна дендрология", насочена към използването на дървесни видове в парковото изкуство.
В България, като академична дисциплинадендрология се преподава от 1926 г., след като през 1925 г. към Агрономическия факултет на Софийския университет е създаден Лесовъден отдел и по този начин е поставено началото на университетското лесотехническо образование в България. Преди това нашите лесовъди са получавали образованието си в чужбина - ГерманияАвстрияЧехияРусия и др. В момента като самостоятелна дисциплина дендрологията се изучава в Лесотехническия университет и в специализираните техникуми по горско стопанство и озеленяване, както и като свободно избираем предмет в някои други университети.
от Wikipedia, свободната енциклопедия

Няма коментари:

Поглед

.

ПОГЛЕД

Има ли извънземни?