ОБЕЩАВАМЕ ВИ:

ОБЕЩАВАМЕ ВИ: ДА ВИ ОТЪРВЕМ ОТ ГЛУПОСТА И НЕВЕЖЕСТВОТО, ЗАБЛУДИТЕ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯТА!

ПОРАЖДА СЕ ЛОГИКА КОГАТО ИМА МИСЪЛ, ЗАЩОТО ТАМ КЪДЕТО ИМА МИСЪЛ ТРЯБВА СМИСЪЛ!

КЛИКАЙКИ ВЪРХУ РЕКЛАМИТЕ - ПОМАГАТЕ! С ПАРИТЕ ОТ ТЯХ ЩЕ ОРГАНИЗИРАМЕ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА КАРИКАТУРА

Страници

петък, 30 май 2008 г.

ЕТНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ У НАС- II ЧАСТ


Ислямизацията се извършва през 16 и 17 век, като трябва да се отбележи, че българомохамеданите са най-чистите, най-запазените и дори в лингвистично отношение най- чисти българи. Те не са отделна нация или етнос, а са коренни българи запазили дори старите традиции и култура. Със турците ги свързва общата религия и нищо друго. Потвърждение за това е и факта, че обикновените турците не ги приемат за турци и ги наричат “дилсъзи”(безлични) или “ ерумдинлии”(полуверци). След Руско-турската освободителна война започва бавно и постепенно турцизиране на тези компактни групи от българомохамеднско население. Трябва да се отбележи, че турското население с малки изключения постепенно напуска нашите земи, като по-големи изселвания стават след 9и септември 1944г, а преди това масови изселвания стават след Руско-турската война. Но поради недалновидната си политика и откритото нежелание и безхаберие на нашите минали и сегашни политици днес тези най-истински българи напрактика са обезбългарени с промито съзнание. За разлика от нас, нашата южна съседка дава мило и драго, за да образова по нейните изисквания тези хора и възползвайки се от тяхното вероизповедание, промивайки им мозъците в джамиите и ислямските духовни училища, а също и чрез финансови подпомагания и дори насила успешно ги турцизира. Освен това се фалшифицира българската история подобно на това което се случва в Македония, само, че тук се твърди, че турци е имало и преди нас на Балканския полуостров. Нещо което е пълен абсурт само, че за необразованите българомохамедани това нещо е може би нормално. Вината за това си е изцяло наша, защото дори и днес всеки се прави, че такъв проблем не съществува, дори напротив, казват:” Ето виждате ли България може да се даде за пример като държава в която различните етноси могат да съществуват заедно “. Но питам аз кои са тези етноси, освен българския и циганския?(тук не става въпрос за арменци, евреи, власи и други такива). Турци у нас няма, а и да е имало са се претопили или са се изселили през последните 50 години. Изселванията стават на няколко пъти през 1954г., 1968г.,198-3,-4,-8-9г. Тези изселвания стават главно поради недалновидната по онова време политика на БКП. Дори комунистите не намират верния път за приобщаване на тези части от българското население към нас като цяло. Още след 9-и септември се обръща внимание на този въпрос като се дават по-големи свободи на мюсюлманското население. Създават се турски училища, пускат се програми по радиото на турски език, но провежданата национализация и индустриализация не се възприемат от това население, което поради религиозността си не се приобщава към комунизма налагащ атеизма. И след 1954г. нещата взимат лош обрат - започват изселвания, призиви за отделяне и автономия, терористични актове и др. дейности подкрепяни и формирани не без помоща на Турция. Турското разузнаване започва да извършва целенасочени подривни и диверсионни дейности на наша територия. Натиска от турска страна се засилва особено през 80-те години. Създава се турско националноосвободително движение и БКП е поставена пред огромен проблем. И тагава нашите недалновидни политици правят голямата грешка нар.”Възродителен процес” в резултат на което от турска страна започват все по-големи провокации като атентатите в Буново, където загиват невинни граждани, атентатите в Пловдив, Сливен, Варна. Общо само за периода 1985-1987г. българското контраразузнаване открива и разгромява 42 терористични групировки от Турция. За целия период от 1930 до 1989г. те са наистина огромен брой.

Няма коментари:

Поглед

.

ПОГЛЕД

Има ли извънземни?