ОБЕЩАВАМЕ ВИ:

ОБЕЩАВАМЕ ВИ: ДА ВИ ОТЪРВЕМ ОТ ГЛУПОСТА И НЕВЕЖЕСТВОТО, ЗАБЛУДИТЕ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯТА!

ПОРАЖДА СЕ ЛОГИКА КОГАТО ИМА МИСЪЛ, ЗАЩОТО ТАМ КЪДЕТО ИМА МИСЪЛ ТРЯБВА СМИСЪЛ!

КЛИКАЙКИ ВЪРХУ РЕКЛАМИТЕ - ПОМАГАТЕ! С ПАРИТЕ ОТ ТЯХ ЩЕ ОРГАНИЗИРАМЕ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА КАРИКАТУРА

Страници

неделя, 19 февруари 2012 г.

Колективен разум

Когато човек мисли сам за се беси и взима решения еднолично, правейки по
този начин каквото си знае (като единак), то неминуемо ще стигнем до
положението в което се намираме днес. Какво е положението днес?
Днес по-умните и някои късметлии успяват да се справят с живота и да си
живеят добре, макар да са в същия хаос и разруха като и другите- това е
доста хаотичен и опасен живот. Още от четвърти век е казано, че ние
българите сме доста наивни, като деца които си търсят родител да им
кажат какво да правят. Още тогава са казали, че трябва да взимаме
решенията си самостоятелно и да се съоправляваме, без да търсим някой
от "вън" да ни каже какво да правим.
Когато двама души имат общи интереси и, или проблеми те се обединяват,
съставяйки група и започват да търсят решение на своите проблеми и
начини за постигане на своите цели- "Две глави са по-умни от една".
Хората в групата обсъждат проблема; поставят целите и правят
предложения за различни видове начини за постигането им, след което
колективно се постига съгласие какво да се прави и се пристъпва към
общо действие- ето на това му казвам колективен разум. По този начин
заедно се избират най-подходящите за определена дейност и се наказват
провинилите се с колективно взимане на решение.
Може да се проучват другите групи как са решили подобни свои проблеми,
но кога сте виждали газелата да отива при вълка и да го пита как да си
живее е  живота. Ако газелите са по колективни могат да избегнат своя
проблем и вълците просто ще умрат от глад. Ако хищниците умрат и
останат само газелите, то еволюцията ще превърне някоя газела в канибал
и постепенно ще се превърнат в хищници. Но хищници или не ще останат
само потомците на газелите.
Така е и с нас- трябва да се обединим и да спрем да ставаме донори на
хищниците отвън и от вътре и да вземаме колективни решения за нашите
общи проблеми.!!!!

Няма коментари:

Поглед

.

ПОГЛЕД

Има ли извънземни?