ОБЕЩАВАМЕ ВИ:

ОБЕЩАВАМЕ ВИ: ДА ВИ ОТЪРВЕМ ОТ ГЛУПОСТА И НЕВЕЖЕСТВОТО, ЗАБЛУДИТЕ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯТА!

ПОРАЖДА СЕ ЛОГИКА КОГАТО ИМА МИСЪЛ, ЗАЩОТО ТАМ КЪДЕТО ИМА МИСЪЛ ТРЯБВА СМИСЪЛ!

КЛИКАЙКИ ВЪРХУ РЕКЛАМИТЕ - ПОМАГАТЕ! С ПАРИТЕ ОТ ТЯХ ЩЕ ОРГАНИЗИРАМЕ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА КАРИКАТУРА

Страници

сряда, 6 ноември 2013 г.

Защита против ерозия на земята

Едни от най-важните мероприятия свързани със стопанисването на земята е това на нейната защита срещу ерозионни процеси!
Има цяла "гама" от техники за постигането на тази цел:

1. Защита, чрез вади: когато има наклон на терена който стопанисваме и той се ползва ежегодно за сеене и отглеждане на едногодишни култури направата на вади е задължително!
Тяхната цел е да акумулират/улавят повърхностния воден отток (ПВО) по време на дъждове и да го отвеждат безопасно до  най-близкия водозбор. По-този начин се предотвратява образуването на ровини върху обработваемата площ и изнасянето на почвата извън нейната територия!
Ефектите от налиието/липсата на вади
Когато дължината на нивата е голяма, се налага да се правят повече на брой вади по протежението й!

2. Брегоукрепителни съоръжения: Когато наклона е значителен над 10% (това е отношение което показва колко метра във височина е разликата(денивилацията) между две точки отстоящи на разстояние 100м. - в случая денивилацията е 10м.) 
Тогава се нужни по-сериозни мерки за защита против ерозионните  процеси:
а) Подпорни стени: те могат да бъдат най-разнообразни но основно биват - дървени, каменни и бетонни или комбинация от тях(разбира се не редки са случаите когато се правят дори от автомобилни гуми, а може и от метални елементи - в крайни случаи) 
- Дървените подпорни стени, както и другите видове могат да се изпълнят по всевъзможни начини на сглобки на  елементите, но основно биват два вида: забити греди или трупи минимум на една-трета до една-втора от дължината им в земята или наредени/заковани между и на забити греди или трупи!
Дървени подпори в сглобка
Подпорни стени от камък: това са най-естествените и красиви брегоукрепителни съоръжения, която конструкция изисква по-специфични познания за материята на работа, а именно камъка!
За предпочитане е да се ползва материал добит от максимално близко разстояние, ако терена не позволява достъп на превозни средства. Огледайте се за скали в близост или за речно корито/дере от което камъните могат да бъдат взети или добити. След като сме ди доставили до мястото на изграждане на сухата зидария(наименование на подпорна стена съставена само от камъни) Трябва да изкопаем основа в зависимост от височината на зида. Основата трябва да е дълбока около 1/4 до 1/3 от общата дължина на зидарията! Като ширината и трябва да е около 1/2 от дълбочината на основата! Полагането на камъните става с широката част на пред, а с тънката към терена, като се стреми камъните да се застъпват едни други и постоянно да се полага баласт зад тях от по-дребни камъни и филц за тежест. Трябва да се поддържа наклон на изграждането на стената към склона! Когато е необходимо зидарията да се изгражда без да се обляга на терена и да е права, то трябва да се реди и от двете страни като по средата се запълва с баласт!
Видове зидария

- Бетонните и железобетонните подпорни стени се изграждат с помоща на опитни кофражисти!
 -Подпорни стени изградени от гуми: тяхната вътрешност се запълва от баластни материали!
Няма коментари:

Поглед

.

ПОГЛЕД

Има ли извънземни?