ОБЕЩАВАМЕ ВИ:

ОБЕЩАВАМЕ ВИ: ДА ВИ ОТЪРВЕМ ОТ ГЛУПОСТА И НЕВЕЖЕСТВОТО, ЗАБЛУДИТЕ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯТА!

ПОРАЖДА СЕ ЛОГИКА КОГАТО ИМА МИСЪЛ, ЗАЩОТО ТАМ КЪДЕТО ИМА МИСЪЛ ТРЯБВА СМИСЪЛ!

КЛИКАЙКИ ВЪРХУ РЕКЛАМИТЕ - ПОМАГАТЕ! С ПАРИТЕ ОТ ТЯХ ЩЕ ОРГАНИЗИРАМЕ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА КАРИКАТУРА

Страници

четвъртък, 29 май 2008 г.

Етнически проблеми у нас- I ЧАСТ


Преди вече близо 120-130г. се разпада Османската империя, която дълги векове (около 500г.) е била доминиращ фактор на кръстопътя между изтока и запада. Още преди нейното разпадане обаче съществува т. нар. Източен въпрос, който и с днешна сила стои пред Европа. Този въпрос в същност засяга държавиците, които са в състава на Османската империя и е болезнена тема за европейските държави главно защото в него се отразява противоборството между три култури: от една страна исляма и християнството, а от друга западния католицизъм и култура и руското православие олицетворяващо славянската циливилизация. А тя е най-голямата общност и най-масивната култура на Земята днес, наследник на Източната Римска империя именно чрез православието. Затова и Запада от край време се стреми да притъпи и подтисне славянството и се страхува от големи държави в Източна Европа, които могат да бъдат проводници на славянството и руското влияние на запад. В този въпрос нашата родина се явява крайъгълен камък и ужасен бодил както за запада така и за Русия. В това се състои и нещастието на нашия все още зависим и подтиснат народ. Бедата се състои в това, че цялата славянска писменост и култура дори и религия е дадена и пречупена през призмата на българщината и бих казал на старата българска циливизация. Все пак е извесно на всички, че по-голяма част от територията на Европейска Русия е осеяна с нохдки доказващи огромното прабългарско влияние по тези земи, освен това и днес има наследници на Воложка България и компактни групи българско население в Русия, Казахстан,Узбекистан и др. бивши републики от СССР. Православието навлиза в Русия чрез българските духовници и проповедници, дори първия патриарх на Русия е българин. Да не говорим, че буквите, с които пишат също са български. Но великоруския империализъм нe може да приеме това и всячески се опитва да ни смеле и подтисне като ни набиват в главите, че сме една нищожна малка част от голямато славянско семейство, без да имаме каквито и да са славянски корени(съвременната историческа наука спори за произхода на българите, но е ясно,че не сме тюрки,а още по-малко славяни). От друга страна западните държави виждат в нас сериозна заплаха от това, че сме проводник на руското влияние и сме причина за създаването на днешната руска държавност, защото ако я нямаше културата изпратена чрез нашите духовници всред източните славянски племена, може би днес нямаше да я има тази руска държавност в този и вид.


Поради всичко това, а и още куп други причини българският народ страда вече повече от 600г. без да бъде свободен, независим и самостоятелен народ управляван от българи. Вярно е, че е имало периоди на подем, но те са кратки и съпроводени след това с тежки кризи каквато е и днешната. А днешната криза е огромна и страшна за българщината по тези земи и е продиктувана именно от този т. нар. Източен въпрос засягащ както Запада така и Русия и нас по-малките народи и днешна Турция.

Проблема е там, че днес повече от всякога си проличават стремежите на първите две страни във въпроса да обезбългарят днешна България, и турските интереси на Балканите и мечтата им за велика Турция им е добре дошла, без да осъзнават, че ние сме преден аванпост и буфер срещу все по-нахлуващия ислям на запад.

В България както и в другите балкански страни има компактни маси от мохамеданско население приело исляма след трайното настаняване на турците и заробването на тези страни от Османската империя. Но трябва да се знае, че това население не е турско и по никакъв начин не може да се нарече турско. Деление с местното българско население може да става само на верска основа. Помохамеданчените българи у нас простонародному са наричани “помаци”, както в Сърбия са наричани “бошнаци”(става въпрос за днешните босненци, които не са нищо друго освен сърби мюсюлмани), в Гърция “валахиди” и т. н.

Няма коментари:

Поглед

.

ПОГЛЕД

Има ли извънземни?