ОБЕЩАВАМЕ ВИ:

ОБЕЩАВАМЕ ВИ: ДА ВИ ОТЪРВЕМ ОТ ГЛУПОСТА И НЕВЕЖЕСТВОТО, ЗАБЛУДИТЕ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯТА!

ПОРАЖДА СЕ ЛОГИКА КОГАТО ИМА МИСЪЛ, ЗАЩОТО ТАМ КЪДЕТО ИМА МИСЪЛ ТРЯБВА СМИСЪЛ!

КЛИКАЙКИ ВЪРХУ РЕКЛАМИТЕ - ПОМАГАТЕ! С ПАРИТЕ ОТ ТЯХ ЩЕ ОРГАНИЗИРАМЕ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА КАРИКАТУРА

Страници

четвъртък, 27 ноември 2008 г.

Роля и икономическо значение на горските недървесни ресурси!


Вече близо двадесет години в България съществува нова по своята същност така наречена демократична власт, която набързо отхвърли предишните начини на обществено-икономическо устройство на обществото. Днес плановата, социалистическа икономика е отхвърлена като назадничава и вредна, и всички отрасли на икономиката и стопанството на нашата родина претърпяха реорганизация и реформи.

Разбира се реформи претърпя и горският сектор като както и във всички други сфери на производството така и тук нещата се “оправиха” така, че се върнахме на нива отпреди 100 години, но според съвременните управляващи това се казва прогрес.

През 1998год е приет закон за горите според, който горите от 100% държавна собственост преминаха в 70 - 80% държавна, а останалата частна и общинска. От тук насетне и възникват нови проблеми в горите, а те са следните:

1.Провеждането на мероприятията по опазването, възпроизводството и съхранението на горите е изключително затруднено, поради факта, че мероприятията в горите според сега действащите закони у нас се извършват за сметка на техните собственици. Досега, обаче в общинските гори се извършва само ползване, като мероприятията по възобновяване, опазване и охрана на горите не се извършват или ако се извършват то те са в малък размер. В горите частна собственост положението е още по-лошо.Освен това в последните години стана навик гори да се изключват от държавния горски фонд и да се прехвърлят в общинския като така се осигурява по-лесното им изключване от горския фонд изобщо, изсичането на дървесината и строителството на хотели, къмпинги и какво ли още не. И богатите и “честни”бизнесмени строят хотели и ски писти без да се замислят за следващия проблем свързан с българската гора.

2. Пред нас и нашето общество като цяло стои въпроса за това дали ние ще имаме гори изобщо или няма да имаме. И защо го казвам това, защото през последните години нашата гора е подложена на редица унищожителни за нея фактори и явления.

Няма коментари:

Поглед

.

ПОГЛЕД

Има ли извънземни?