ОБЕЩАВАМЕ ВИ:

ОБЕЩАВАМЕ ВИ: ДА ВИ ОТЪРВЕМ ОТ ГЛУПОСТА И НЕВЕЖЕСТВОТО, ЗАБЛУДИТЕ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯТА!

ПОРАЖДА СЕ ЛОГИКА КОГАТО ИМА МИСЪЛ, ЗАЩОТО ТАМ КЪДЕТО ИМА МИСЪЛ ТРЯБВА СМИСЪЛ!

КЛИКАЙКИ ВЪРХУ РЕКЛАМИТЕ - ПОМАГАТЕ! С ПАРИТЕ ОТ ТЯХ ЩЕ ОРГАНИЗИРАМЕ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА КАРИКАТУРА

Страници

петък, 28 ноември 2008 г.

Роля и икономическо значение на горските недървесни ресурси!-2


Първо незаконната сеч съществува и въпреки, че се твърди че е в малки размери неминуемо я има и ще я има. Това е главно защото в горското стопанство липсват честни, изпълнителни и отговорни пред съвестта си кадри, които да знаят що е то отговорност и дълг пред обществото и родината. Корупцията е прояла всички нива на управление на горския сектор и самите служители по горите извършват най-големите кражби на дървесина, като отсичат едно количество и го продават, а в документите пишат съвсем друго. Но това се дължи най-вече и на явленията протичащи през последните години в нашето общество и пълната деградация на българския народ.

Нашата гора обаче е подложена и на стрес от промяната в климата, която се усеща все по осезаемо. Средните стойности на темпретурите растат и това се усеща и без да ни го казват метеоролозите, дъждовете намаляват, зимата е все по безснежна, няма така ясно изразена разлика между сезоните, а има очертаване на един дъждовен сезон, който трае от март-април до юни-юли и сух период от август до март. В резултат на това и на силната замърсеност на въздуха, почвата и водите, дървестните видове започват да боледуват за което се съди по разпространението на гъбни болести, масовото намножаване на насекоми и съхненето без видими причини на цели масиви.Така, че може да се каже, че прогнозите, които се дават за нас, че след 30 – 40 години нашата територия ще е полупустиня може би ще се окажат вярни.

3. Пред съвременните лесовъдски кадри стои и най-важния и отговорен въпрос, а това е въпроса за четирите най-важни фактора за съществуването на човека. Това са храната, водата, въздуха и енергийните източници. Гората е единствения феномeн, който може да осигури и четирите неща на веднъж. Освен това гората е възобновяем ресурс и това е нейния най-голям позитив, който я прави най-ценна нужда за човека, освен това разбира се, че тя осигурява въздуха и водата, без които човек не може да съществува.

Затова развитите страни се стремят към многофункционално, многоцелево и рационално използване на този ресурс и към неговото непрекъснато възобновяване.

Известно е, че нуждите от дървесина непрекъснато нарастват като в същото време нуждите от храна и вода също нарастват при положение, че водните ресурси от питейна вода през последните години драстично намаляват, а също и много гори се изсичат с цел да се разчистят площи за земеделски култури. Отрасъла горско стопанство може да осигури при достатъчно ясна и целенасочена политика и четирите фактора необходими за съществуването на човека. Биомасата може да се използва като ценно гориво и източник на екологично чиста енеригия.

Няма коментари:

Поглед

.

ПОГЛЕД

Има ли извънземни?