ОБЕЩАВАМЕ ВИ:

ОБЕЩАВАМЕ ВИ: ДА ВИ ОТЪРВЕМ ОТ ГЛУПОСТА И НЕВЕЖЕСТВОТО, ЗАБЛУДИТЕ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯТА!

ПОРАЖДА СЕ ЛОГИКА КОГАТО ИМА МИСЪЛ, ЗАЩОТО ТАМ КЪДЕТО ИМА МИСЪЛ ТРЯБВА СМИСЪЛ!

КЛИКАЙКИ ВЪРХУ РЕКЛАМИТЕ - ПОМАГАТЕ! С ПАРИТЕ ОТ ТЯХ ЩЕ ОРГАНИЗИРАМЕ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА КАРИКАТУРА

Страници

петък, 5 декември 2008 г.

Роля и икономическо значение на горските недървесни ресурси!-5


Към днешна дата обаче в практическата област на горското стопанство тези неща са далечни и изглеждащи нереализируеми в близко бъдеще. Това е така, защото пред ползванията на горските недървесни ресурси стоят следните проблеми от икономически и неикономически характер:

Първо. Липса на достатъчно средства за първоначално внедряване и разрастване на мероприятията по добив, отглеждане и възобновяване на горските недървесни ресурси. Това обаче, не е достатъчно оправдателна причина, поради това, че ресурсите ги има, но те не се разработват.

Второ. Липса на достатъчно ясна държавна политика и единна програма с ясно набелязяни цели за развитие на този сектор от горското стопанство. Няма дори желание от страна на държавата за първоначално подпомагане на този отрасъл и регулиране на пазара на горски гъби, билки и др. Предприятията, които изкупуват такива суровини са малки и обикновено работят с малки количества, които са икономически неизгодни за такива големи предприятия като горските стопанства.

Трето. Лесоустройството отделя много малко внимание на страничните ползвания, на мероприятията по тяхното възобновяване и опазавне и няма ясни насоки за разработването на тези ресурси.

Четвърто. Таксите, които се вземат за използването и добива на горски недървесни ресурси от частни лица и фирми са нищожни и не обезпечават мероприятията по тяхното опазване и възобновяване и освен това контрола и охраната по добива на тези ресурси е много занижен.

Пето. Въпроса с кадрите и тук стои със същата сила както и по-горе. Пълна апатия и неискане да се разбере какви ползи ще има за икономиката на едно стопанство разработването на горските недървесни ресурси от страна на по-старите кадри и липса на нови такива, които да внедряват новостите на науката в тази област.

Шесто. Липса на техника и подготвени кадри за работа в тази област.

Седмо. Ненужно даване на единствен приоритет на дърводобива.

За съжаление в нашата практика през последните пегнадесет години наред с провежданите реформи се забелязва напърно деградиране и разпад на редица отрасли в икономиката на нашата република. Положението става още по зле и от нарастващата все повече световна икономическа криза. Това разбира се не подминава и горският сектор и за да се избегне една бъдеща тотална катастрофа било то тя екологична, икономическа, социална, трябва да се търси начин за по-бързото внедряване на устойчиво, планирано, многофункционално използване и управление на горите.

(ПОСЛЕСЛОВ ОТ GRANID)

Защото всички други ресурси някога ще свършат, но правилното използване на горските ресурси като цяло и подчертавам тяхното съхранение и опазване ще усигурят на държавата като цяло неизчерпаем добив на полезни суровини и матеряли, и ще доведе до откриване на много работни места. Нашето изключително геогравско разположение ни е усигорило достатъчно природни дадености за развитие на подобен отрасъл. Ние сме по средата между исключително големи пазари като ЕС, Руската федерация и Турция към Мала Азия. Те са гладни за подобни стоки и гладът им ще нараства. Трябва да не изпускаме питомното, а не да гоним дивото.

Няма коментари:

Поглед

.

ПОГЛЕД

Има ли извънземни?