ОБЕЩАВАМЕ ВИ:

ОБЕЩАВАМЕ ВИ: ДА ВИ ОТЪРВЕМ ОТ ГЛУПОСТА И НЕВЕЖЕСТВОТО, ЗАБЛУДИТЕ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯТА!

ПОРАЖДА СЕ ЛОГИКА КОГАТО ИМА МИСЪЛ, ЗАЩОТО ТАМ КЪДЕТО ИМА МИСЪЛ ТРЯБВА СМИСЪЛ!

КЛИКАЙКИ ВЪРХУ РЕКЛАМИТЕ - ПОМАГАТЕ! С ПАРИТЕ ОТ ТЯХ ЩЕ ОРГАНИЗИРАМЕ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА КАРИКАТУРА

Страници

понеделник, 27 април 2009 г.

ЗАЩО ТАКА, А НЕ ТАКА...?


Защо се парадира със Music Idol и други подобни предавания, защо?
Защото се комерсиализират и привличат широкото обществено внимание, като нонстоп се рекламирът и натрапвът. Не казвам, че такива предавания не са полезни, с цел откриване и изковаване на самородни таланти във сферата на забавленията- каквато е музиката. Някой би ми казал, че и там има творчество и не малко- да така е, но това творчество не води до трайни ползи за обществото, а създава и без туй създаващи се естествено нужните за обществото певци и музикални творения от масов характер. Да кажеш да е някоя нова интелигентна опера, оперета, марш и др. , а това си е нещо което си се произвежда и обновява безброй пъти. Има стотици подобни песни и изпълнители.
Но кога сте чули да се направи състезание или предаване за научни разработки или да се измисли нещо полезно, което ще има траен ефект и полза са всички нас. Не да се направят предавания и да се измислят, и състезават отбори измислящи елементарни постановки, а разработки със изключително научен характер, предавания събиращи хора със съзидателен и творчески ум, който биха давали идели от всеобщ технически и технологичен характер, даващи решения на проблеми свързани със изграждането на технически съоръжения, на свой ред решаващи проблеми в електроснабдяването и производството урбанизацията, инфраструктурата и въобще проблеми свързани с бита и живота на хората. Стига с предавания който те отвличат и карат да забравиш- не се решават проблемите със забрава и апатично отношение, а с постоянно дирене и търсене на решения и превенция за недопускане на възникване на проблемите въобще.
Това е са нещата от който се нуждаем!
Трябва да се залегне много и във изучаване на историята ни и как прадедите ни са решавали проблемите от подобно естество в миналото, за да знаем как можем да използваме техният опит за решението на нашите актуални настоящи съвременни проблеми.

Няма коментари:

Поглед

.

ПОГЛЕД

Има ли извънземни?