ОБЕЩАВАМЕ ВИ:

ОБЕЩАВАМЕ ВИ: ДА ВИ ОТЪРВЕМ ОТ ГЛУПОСТА И НЕВЕЖЕСТВОТО, ЗАБЛУДИТЕ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯТА!

ПОРАЖДА СЕ ЛОГИКА КОГАТО ИМА МИСЪЛ, ЗАЩОТО ТАМ КЪДЕТО ИМА МИСЪЛ ТРЯБВА СМИСЪЛ!

КЛИКАЙКИ ВЪРХУ РЕКЛАМИТЕ - ПОМАГАТЕ! С ПАРИТЕ ОТ ТЯХ ЩЕ ОРГАНИЗИРАМЕ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА КАРИКАТУРА

Страници

петък, 28 септември 2012 г.

Kak да стопанисваме свойте гори?


Тази статия я отправям към всички хора притежаващи лични гори, а също извеждащи сечи в тях, или са природолюбители, които имат желание да знаят нещо повече за стопанисването на горите като цяло.

Има редица лесовъдски мероприятия, които се използват за правилното стопанисване на горските масиви - едни от тях са видовете лесовъдски сечи. Те са различни видове, чийто схеми на сеч са изготвени на базата на дългогодишни измервания на различни лесовъдски признаци на разнообразни видове насаждения. В тази статия няма да влизам в подробности кои са те и как се извеждат с подробности! Аз искам да наблегна на най-простите и лесни за прилагане методики от хора, които нямат лесовъдско образование, но със заявката, че това е с цел обогатяване на общата им култура и подобряване на представата им за  начина на отглеждане на гората! Винаги когато извършвате сеч в която и да е гора трябва да се допитвате до човек с лесовъдско образование, освен в случаите, в които не ви пука за последиците от вашата дейност - чийто последици уверявам ви лоши или в малки изключения добри, ако не повлияят на вас пряко, то пряко ще повлияят на вашите наследници!

Когато извеждате каква да е сеч в една гора, трябва задължително да се информирате какъв е вида или какви са дървесните видовете в нея и на каква възраст са!
Щом се запознаете с тази информация, се опитайте да се информирате какви са спецификите на тези видове (дали са бързо-растящи, светлолюбиви, сенкоиздражливи, влаголюбиви и т.н.).

1. Когато влезете в дадената гора, за да извеждате сеч - трябва да я огледате добре за нейното здравословно състояние! Има ли наличие на изсъхнали дървета, паднали(изкоренени) дървета, суховършия, пречупени клони и върхове, гниене, хралупи, гъби, ненормални (туморни удебелявания, изкривявания, вилужни стъбла), паразитни растения. В реда който изложих на болестите е добре да се извършва сеч точно на такива дървета! Този подход се нарича "Санитарна сеч"

2. След болестите, добрия стопанин на една гора отправя поглед на нейната гъстота! Там където е много гъсто, или по-гъсто се разреждат дърветата, но умерено! Не трябва изведнъж да се извежда оголване на гъсто обраслата площ от гората! Това трябва да става постепенно в период от една-две, до 5-10 години (колкото е по старо едно насаждение, тоест гора трябва да се сече по-малко на брой дървета), тъй като оставащите дървета се нуждаят от време да се приспособят в новата среда. Целта на това мероприятие е да се даде жизнен простор на оставащите дървета в гората, без да се нарушава тяхната конкуренция помежду им! Старайте се да направлявате - чрез поредицата от сечите ви в гората, за постигането на равномерно разпределение на дърветата върху горската площ!

3. Една от най-важните цели на стопанисването на една гора е - да се създадът условия за възобновяване на гората по естествен път! За целта е необходимо след като постепенно я разреждаме, да огледаме къде в гората има поникване на млада гора (подраст). След като установим къде има повече подраст то ще увеличим сечта на старите дървета около него, за да създадем необходимия му растежен простор! Ако дори се наложи да изсечем няколко близки дървета и създадем така наречените "котли"(това са създадени след сечта малки отворени пространства във гората, за да може подръста да има свободен достъп до слънчевата светлина пряко).  Но ако подръста е равномерен върху площа  на гората, то трябва просто да увеличим интензитета на сеч равномерно, но не прекалено (короните на дърветата да са близко, леко да се допират).

4. Ако измежду старите дървета има израсли млади такива, то се изсичат в близост тези стари дървета който ги засенчват или ги притискат с мощната си корона. Също така, ако тези млади дървета са на гъсто отново се изреждат постепенно (за да не си пречат), като се секът първо болните и кривите! И все пак, оставяйте най-хубавите стари дървета в гората по-дълго да семеносят, та дори и до третото поколение гора. Това ще ви гарантира най-добрия семенен материал, от който ще израснат новите поколения дървета!

5. Желателно е при възможност гората да е максимално смесена, тоест в нея да има различни дървесни и храстови видове! Това значи да толерирате разнообразието в гората и да нямате предпочитание към определен вид, освен в условията когато той се явява много агресивен спрямо другите видове в гората, от което се налага неговото по-интензивно изсичане!
Когато гората е съставена от няколко вида, то тя по-трудно се поврежда от болести, пожарите по-трудно се разпространяват в нея и тя е по-продуктивна, особено когато има дървета от различни възрасти (тоест: гората не е  едновъзрастна)!

Ако се стараете да спазвате тези пет условия при вашето стопанисване на горите ви, то неминуемо ще имате една прекрасна гора, която ще радва и вашите наследници!

Няма коментари:

Поглед

.

ПОГЛЕД

Има ли извънземни?